Glikogen – czym jest?

Glikogen jest analogiem skrobi w świecie zwierzęcym (skrobia zwierzęca), występuje w wielu tkankach, Budowa jego jest podobna do budowy amylopektyny, ale cząsteczka glikoge-nu jest bardziej rozgałęziona, a boczne łańcuchy są krótsze (10—20 cząsteczek glukozy). Masa cząsteczkowa waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów u. Materiałem wyjściowym do syntezy glikogenu jest aktywna postać glukozy (UDPG). Continue reading

Czym jest skrobia?

Skrobia (amylum) jest zapasowym polisacharydem -roślinnym, zawierającym dwa składniki strukturalne — amylozę i amyfopektynę. Amyloza zbudowana jest z prostych łańcuchów o masie cząsteczkowej 400—150 000 u. Cząsteczki glukozydowe są połączone wiązaniami 1—4-glikozydowymi. Amylopefctyna składa się z krótkich łańcuchów (ok. 30 jednostek glukozy łączonych wiązaniami 1-^-4), połączonych między sobą wiązaniami 1—6-glikozydowymi. Masa cząsteczkowa amylopektyny jest znacznie większa od masy amylozy i może znacznie przekraczać 500 000 u. Continue reading

Pamięć naocznych świadków i efekt lampy błyskowej

Świadek, który widział zbrodnię, ma duże znaczenie dla decyzji sądu. Gdyby hipoteza Freuda była słuszna, zeznania naocznych świadków mogłyby być podejrzane, przynajmniej w przypadku szczególnie okrutnych zbrodni. Dane dotyczące pobudzenia mogą doprowadzić do zupełnie przeciwnego wniosku. Wydaje się, że prawnicy mają niejednoznaczne poglądy na temat tego, czy wysokie pobudzenie prowadzi do dokładniejszych zeznań. Większość obrońców sądzi, że wysokie pobudzenie pogarsza rozpoznawanie twarzy, natomiast większość oskarżycieli jest przeciwnego zdania (Brigham, 1981). Być może ich poglądy tylko odzwierciedlają to, co jest korzystniejsze dla ich stanowiska w sądzie. Continue reading